Aktuálně realizujeme:
tiskovou konferenci projektu Zažij Moravu! na ITF Slovakiatour v Bratislavě (25. 1. 2018) a prezentaci čtyřjazyčné propagační publikace TOP atraktivit 4 moravských krajů (ke stažení po akci zde).

Zajišťovali jsme např.:
Pavel Tigrid a česká demokratická publicistika v exilu (ve spolupráci s Jazykovým gymnáziem Pavla Tigrida, Národním divadlem Moravskoslezským a spolkem PANT). Konference proběhla ve dnech 23. – 25. 10. 2017, akce získala záštitu hejtmana MS kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Konferenci a setkání tematických skupin v rámci projektu MSK „Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce“
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013

Kompletní konferenční, ubytovací a stravovací služby pro Setkání projektových kanceláří pořádané Univerzitou Pardubice

Kompletní konferenční, ubytovací a stravovací služby pro projekt NetRegio – Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou, reg. č. CZ1.07/2.4.00/17.0132

Kompletní konferenční, ubytovací a stravovací služby pro projekt Podpora spolupráce a vytvoření sítě partnerů mezi institucemi terciárního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí (MED-KA-NET), reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0113

Konferenci NIDV Praha v rámci projektu Komplexní podpora ICT koordinátorů na základních a středních školách

Mezinárodní konferenci Pavel Tigrid a Rádio Svobodná Evropa (ve spolupráci s Jazykovým gymnáziem Pavla Tigrida v Ostravě, o.s. PANT a VŠB-TU Ostrava).