Čtenářská gramotnost pro učitele SŠ / 6. – 8. 4. 2018 – seminář (24 hod.)

7 890 

Kurz je připraven přesně podle požadavků MŠMT na DVPP v rámci tzv. šablon. Je určen pro učitele SŠ a je akreditován MŠMT. Obsah kurzu s různou hodinovou dotací se liší, ke každé jeho variantě je zde na webu zpracován samostatný přihlašovací formulář a anotace. Pro účastníky je zajištěn atraktivní doprovodný program, který vychází z možností relaxačního a sportovního areálu Buly Aréna Kravaře. Cena je nastavena tak, aby škole z dotačního příspěvku zbyly prostředky např. k úhradě cestovních nákladů účastníků, či dalších doprovodných aktivit. Pozor, kapacita semináře je omezená.

Zahájení: 9:00 pátek
Ukončení: 12:30 neděle

Popis

Čtenářská gramotnost pro učitele (seminář) – zahrnuje témata:

  • ČTENÁŘSKÝ VÝCVIK A JAK NA NĚJ? (Jak je to v současnosti se čtenářským výcvikem v prostředí SŠ? Čte se méně? A proč? Co se čte? Co by se mělo číst? Jak vybrat kvalitní literární text, se kterým se dá zajímavě pracovat?)
  • INSPIROMAT TEXTŮ A AUTORŮ (E-knihy, e-ziny, literatura v klubech a na internetu. Současní autoři – jak se v nich zorientovat? Kde je najít? Co ze současné tvorby lze použít pro práci ve škole?)
  • MALÉ OPAKOVÁNÍ Z LITERÁRNÍ TEORIE aneb Co by měli učitelé (a žáci) vědět a co je možné zapomenout, nebo vůbec neučit.
  • ČTENÁŘSKÉ DÍLNY JAKO NÁSTROJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI (Co je čtenářská dílna? Jak funguje? Jak dosáhnout toho, aby žáci texty četli? Jak udělat interpretaci uměleckého textu zajímavou?)
  • MALÉ OPAKOVÁNÍ Z LITERÁRNÍ TEORIE (Umělecký text a jeho aspekty z hlediska literárně-vědného, základní literární pojmy, čtyři dimenze literárního díla – malá rukověť interpretace, cvičení z prozódie a versologie.)
  • APLIKACE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA KONKRÉTNÍM TEXTU (workshop) Materiály získají účastníci až na místě.
  • APLIKACE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V PŘÍPRAVĚ UČITELE NA VÝUKU (Jak vytvářet přípravy pro výuku českého jazyka a literatury založenou na uplatnění čtenářské gramotnosti? Myšlenkové mapy, výuka s pomocí čtečky, mobilních zařízení, digitálních učebních materiálů, čtenářských portálů, výuka pomocí sociálních médií.)
  • MALÉ OPAKOVÁNÍ Z LITERÁRNÍ KRITIKY (workshop) Co tím chtěl básník říci? aneb Jak hodnotit umělecký text aniž bychom neupadli do školních schémat.

Lektoři:
Mgr. Jiří Hruška – středoškolský učitel českého jazyka a literatury, dějepisu a mediální výchovy na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě (od r. 1993), jednatel vzdělávací společnosti Educa24 agency.
Mgr. Gabriela Juránková – středoškolská učitelka českého jazyka a literatury, lektorka mediální výchovy a didaktiky výuky humanitních věd; absolventka FF Ostravské univerzity, obor česká literatura s rozšířeným žurnalistickým zaměřením, moderátorka a dramaturgyně České televize Ostrava (Dobré ráno)
Mgr. Karel Střelec – vystudoval českou a francouzskou filologii na Ostravské univerzitě. Vyučuje český a francouzský jazyk na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida a francouzštinu na Pedagogické fakultě OU. V rámci doktorského studia se badatelsky zabývá současnou českou literaturou a paměťovými studii.

V ceně kurzu je ubytování (2x nocleh), stravování (plná penze a 5x coffee break), vstup do sauny a aquaparku.

Čtenářská gramotnost pro učitele SŠ / 6. – 8. 4. 2018 – seminář (24 hod.)

Další informace

Délka kurzu

3 dny

Datum

6. – 8. 4. 2018

Místo konání

Buly aréna Kravaře