Mentoring pro pedagogy ZŠ 5., 8., 19. a 22. 6. 2018 OSTRAVA – seminář (32 hod.)

4 760 

Kurz je připraven přesně podle požadavků MŠMT na DVPP v rámci tzv. šablon. Je určen pro pedagogy ZŠ a lze ho zrealizovat v různých hodinových dotacích (viz dále zde na webu). Ve všech hodinových variantách je akreditován MŠMT. Kurz, který máte otevřen, realizuje 32 hod. výuky ve čtyřech samostatných dnech (úterky a pátky) tak, abyste nemuseli cestovat do školicího střediska a tam nocovat. Vzhledem k prezenční formě je také upravena cena, která je nastavena tak, aby škole z dotačního příspěvku zbyly prostředky např. k úhradě cestovních nákladů účastníků či dalších vzdělávacích aktivit. Pozor, kapacita semináře je omezená. Rozsah kurzu vždy pracuje s vyučovací hodinou v délce 45 minut.

Popis

Mentoring pro pedagogy ZŠ (seminář) – zahrnuje témata:

 • ÚVOD DO MENTORINGU, ROLE MENTORA, PRAVIDLA A PRŮBĚH MENTORINGU (Co je mentoring? Jak funguje v prostředí škol a jakou má tradici? Jaké jsou jeho cíle? Jak může přispět ke zkvalitnění práce učitelského týmu, rozvíjet příznivé klima školy? Jak a proč se do něj zapojit? Jaký má být dobrý mentor?)
 • SEBEPOZNÁNÍ JAKO NEZBYTNÉ VÝCHODISKO (NEJEN) MENTORINGU (Poznání sama sebe je nezbytná podmínka k dalšímu seberozvoji a zlepšování své práce – poznání či potvrzení vlastních silných i slabých stránek; hledání vlastních zdrojů a potenciálu, práce s vlastními slabinami, jejich odstraňování či hledání způsobu, jak je přijmout a jak s nimi dále naložit.)
 • ROLE VEDENÍ ŠKOLY PŘI ZAVÁDENÍ MENTORINGU (Principy posuzování kvality pedagogické práce. Kariérní systém, standard učitele. Diskuse účastníků nad vlastními profesními zkušenostmi.)
 • MOTIVACE K MENTORINGU A JEHO CÍLE  (Základní východiska při motivaci – motivace jako nezbytná součást osobního a profesního růstu. Pojmenování vnitřních motivačních faktorů jednotlivce.)
 • PRÁCE MENTORA (Základní principy práce mentora, mentoring k jednotlivci, skupině, týmu, mentoring v rámci jednoho pracoviště, e-mentoring apod.)
 • KOMUNIKACE A PRÁCE S EMOCEMI (Zásady komunikace v oblasti práce s emocemi. Asertivita. Cvičení založené na různých komunikačních postupech, situacích a pravidlech.)
 • PRAKTICKÁ CVIČENÍ – PRÁCE S EMOCEMI V ROZHOVORU
 • PRAKTICKÁ CVIČENÍ – VEDENÍ ANALYTICKÉHO ROZHOVORU
 • PRAKTICKÁ CVIČENÍ – VEDENÍ MENTORSKÝCH SCHŮZEK A JEJICH ZÁZNAMŮ
 • PRAKTICKÁ CVIČENÍ – TECHNIKY POZOROVÁNÍ, JEJICH PRINCIPY A ZÁSADY
 • FORMULACE ZPĚTNÉ VAZBY A DOPORUČENÍ, VEDENÍ A VYUŽITÍ PORTFOLIA MENTORA (Jakým způsobem formulovat zpětnou vazbu a další dokumentaci v komunikaci učitele s rodinou, žákem. Vymezení pojmu portfolio.)

 

 • ČASOVÝ HARMONOGRAM (úterky):
 • 10:00 – registrace, zahájení
 • 10:15 – 16:30 vzdělávací bloky (každý trvá 2 vyučovací hodiny – tj. 90 min)
 • 16:45 diskuse, zakončení
 • ČASOVÝ HARMONOGRAM (pátky):
 • 08:30 – registrace, zahájení
 • 08:30 – 14:45 vzdělávací bloky (každý trvá 2 vyučovací hodiny – tj. 90 min)
 • 14:45 diskuse, zakončení

Lektorka:
Mgr. Jana Tomalová – absolventka PF Ostrava, obor základy společenských věd, tělesná výchova, ruský jazyk, učitelka na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě (2006 – dosud), dříve učitelka na ZŠ (8 let), SPŠ (12 let), lektorská činnost (7 let)

V ceně kurzu je 4x občerstvení (coffee break, čaj, voda, ovoce, obložená bageta).

Mentoring pro pedagogy ZŠ 5., 8., 19. a 22. 6. 2018 OSTRAVA – seminář (32 hod.)

Další informace

Délka kurzu

4 x 8 hodin

Datum

5., 8., 19. a 22. 6. 2018

Místo konání

Bude oznámeno podle počtu přihlášených (možné i u vás ve škole).