Osobnostně sociální rozvoj pedagogů SŠ a VOŠ 6.-8. 4. 2018 KRAVAŘE – seminář (24 hod.)

7 890 

Kurz je připraven přesně podle požadavků MŠMT na DVPP v rámci tzv. šablon. Je určen pro pedagogy SŠ a VOŠ a lze ho zrealizovat v různých hodinových dotacích (viz dále zde na webu). Ve všech hodinových variantách je akreditován MŠMT. Kurz, který máte otevřen, realizuje 24 hod. výuky ve 3 dnech (pátek až neděle) a pro jeho účastníky je zajištěn atraktivní doprovodný program, který vychází z možností relaxačního a sportovního areálu Buly Aréna Kravaře. Cena je nastavena tak, aby škole z dotačního příspěvku zbyly prostředky např. k úhradě cestovních nákladů účastníků či dalších doprovodných aktivit. Rozsah kurzu vždy pracuje s vyučovací hodinou v délce 45 minut. Pozor, kapacita semináře je omezená.

Popis

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů SŠ (seminář) – zahrnuje témata:

 • ÚVOD DO TÉMATU – SEBEPOZNÁNÍ, SEBEŘÍZENÍ A SEBEPŘESAH
  Jaké jsou mé silné stránky? Kdo a co je pro mne v životě nejdůležitější? Jaké jsou mé cíle v životě, v rodině, v práci? Co chci změnit a jak to udělat, aby se to podařilo? Proč je pro život (osobní i profesní) tak důležité porozumět sobě samému? Mám život ve svých rukou, řídím si své záležitosti nebo „se mi věci dějí“? Jak to vše souvisí s profesí a prací?
 • SWOT ANALÝZA
  Trocha teorie. Co je SWOT? K čemu analýza slouží? Jak se vytváří? Jak definovat své přednosti a nedostatky? Jakou strategii si stanovit v souvislosti s vlastní profesní a osobní vizí? Jak se pomocí SWOT analýzy vyvarovat syndromu vyhoření? Praktická cvičení – účastníci se naučí vytvářet osobní SWOT analýzu a pracovat s ní v osobním i profesním životě.
 • KOMUNIKACE
  Co je komunikace a proč je v našem životě tak důležitá. Druhy komunikace (verbální, neverbální, asertivní, atd.) a jejich využití v kontaktu s žáky. Komunikace s rodiči. Efektivní komunikace a zvládání emocí. 14 pravidel pro dobrou komunikaci mezi lidmi. Komunikační hry.
 • SOFT SKILLS
  Účastníci se seznámí s pojmem soft skills (měkké dovednosti) a zjistí, proč jsou důležitou součástí odborné způsobilosti. Nejdůležitější z nich (sebepoznání a komunikaci) pak budou rozebrány samostatně.
 • SYNDROM VYHOŘENÍ
  Co je syndrom vyhoření a kdo je SV nejvíce ohrožen. Jaké jsou jeho projevy a fáze. Jakým způsobem SV překonat. Včasné rozpoznání stresových situací. Jak si efektivně zorganizovat čas: stanovování cílů a priorit, využívání Paretova pravidla, jak rozpoznat zloděje času.
 • PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ 
  Co je psychohygiena a její uplatnění v každodenním životě. Příklady dobré praxe. Relaxační techniky – dechová cvičení a jejich nácvik, relaxační cviky na uvolnění svalstva.

 

 • ČASOVÝ HARMONOGRAM
  pátek 6. 4. 2018
 • 9:00 – 9:15 registrace, zahájení, komentář k cílům setkání
 • 9:15 – 9:45  / úvod do tématu osobnostně-soc. rozvoje pedagogů SŠ a VOŠ
 • 9:45 – 10:30  / soft skills
 • 10:45 – 12:15  / sebepoznání, sebeřízení, sebepřesah
 • 12:15 – 13:00  / oběd
 • 13:00 – 14:30  /  sebepoznání, sebeřízení, sebepřesah
 • 14:45 – 17:45  / komunikace
 • 17:45 – 18:30  / večeře
  sobota 7. 4. 2018
 • 9:00 – 10:30  / komunikační hry
 • 10:45 – 12:15  / SWOT analýza
 • 12:15 – 13:00  / oběd
 • 13:00 – 14:30  / SWOT analýza (praktická cvičení)
 • 14:45 – 16:15  / syndrom vyhoření
 • 16:15 – 17:45  / prevence syndromu vyhoření
  neděle 8. 4. 2018
 • 8:30 – 10:00  / prevence syndromu vyhoření – psychohygiena
 • 10:15 – 11:45 prevence syndromu vyhoření – relaxační techniky
 • 11:45 – 12:00  / diskuse, vyhodnocení semináře, závěr

Lektorka:
Mgr. Jana Tomalová – absolventka PF Ostrava, obor základy společenských věd, tělesná výchova, ruský jazyk, učitelka na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě (2006 – dosud), dříve učitelka na ZŠ (8 let), SPŠ (12 let), lektorská činnost (7 let)

V ceně kurzu je zahrnuto ubytování (2x nocleh), stravování (plná penze a 4x coffee break), vstup do hotelového bazénu a sauny.

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů SŠ a VOŠ 6.-8. 4. 2018 KRAVAŘE – seminář (24 hod.)

Další informace

Délka kurzu

3 dny

Datum

6.-8. 4. 2018

Místo konání

Buly aréna Kravaře, Kostelní 360/28, 747 21 Kravaře – Kouty