Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ 12.-14.1. a 26.-28.1. 2018 KRAVAŘE – seminář (40 hod.)

9 980 

Kurz je připraven přesně podle požadavků MŠMT na DVPP v rámci tzv. šablon. Je určen pro pedagogy MŠ a lze ho zrealizovat v různých hodinových dotacích (viz dále zde na webu). Ve všech hodinových variantách je akreditován MŠMT. Kurz, který máte otevřen, realizuje 40 hod. výuky v šesti dnech (2x pátek až neděle) a pro jeho účastníky je zajištěn atraktivní doprovodný program, který vychází z možností relaxačního a sportovního areálu Buly Aréna Kravaře.  Cena je nastavena tak, aby škole z dotačního příspěvku zbyly prostředky např. k úhradě cestovních nákladů účastníků, či dalších doprovodných aktivit. Rozsah kurzu vždy pracuje s vyučovací hodinou v délce 45 minut. Pozor, kapacita semináře je omezená.

Popis

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ (seminář) – zahrnuje témata:

 • ÚVOD DO TÉMATU – SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ, SEBEREGULACE A SEBEORGANIZACE (Já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí)
 • SWOT ANALÝZA, OSOBNÍ SWOT ANALÝZA – CVIČENÍ, SYNDROM VYHOŘENÍ (Co je SWOT? K čemu analýza slouží? Jak se vytváří? Jak definovat své přednosti a nedostatky? Jakou strategii si stanovit v souvislosti s vlastní profesní a osobní vizí?)
 • SOFT SKILLS (O co se jedná, co zahrnují? Komunikační dovednosti – verbální a neverbální komunikace, empatie; řešení konfliktů a vyjednávání; asertivita (co je asertivní, neasertivní a agresivní jednání, asertivní zásady, asertivní techniky jednání, asertivita v pedagogických podmínkách), efektivní komunikace, naslouchání, konstruktivní kritičnost a schopnost přijímat kritiku.)
 • KLÍČOVÉ ŽIVOTNÍ KOMPETENCE, TIMEMANAGEMENT V PRAXI (Posílení zkušeností s úspěchem a umění práce s neúspěchem, Efektivní hospodaření s časem, prevence ohrožujícího syndromu vyhoření, zloději a žrouti času v pracovním a osobním životě, přidělování priorit jednotlivým úkolům.)
 • KOMUNIKACE V TÝMU, TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, ASERTIVNÍ KOMUNIKACE (Workshop, praktická cvičení)
 • KOMUNIKACE V SOUČASNÉM SVĚTĚ (Komunikace verbální, neverbální, komunikace oděvem, metakomunikace a rétorika.)

 

 • ČASOVÝ HARMONOGRAM (pátek):
  15:30 – registrace, zahájení
  16:00 – 20:30 vzdělávací bloky (každý trvá 2 vyučovací hodiny – tj. 90 min)
  ČASOVÝ HARMONOGRAM (sobota):
  09:00 – zahájení
  09:00 – 20:00 vzdělávací bloky (každý trvá 2 vyučovací hodiny – tj. 90 min)
  ČASOVÝ HARMONOGRAM (neděle):
  09:00 – zahájení
  09:00 – 12:00 vzdělávací bloky (každý trvá 2 vyučovací hodiny – tj. 90 min)
  12:15 – diskuse, zakončení

Lektoři:
Mgr. Jana Tomalová – absolventka PF Ostrava, obor základy společenských věd, tělesná výchova, ruský jazyk, učitelka na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě (2006 – dosud), dříve učitelka na ZŠ (8 let), SPŠ (12 let), lektorská činnost (7 let)

Mgr. Tereza Krchňáková – vystudovala obor Psychologie na FF Univerzity Karlovy Praha, od roku 2012 pracuje jako psycholog na Klinice dětského lékařství FN Ostrava.
Absolventka kurzů Umění terapie (čtyřletý psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii), kurzu v Rorschachově metodě, kurzu Telefonní krizové intervence, kurzu Kresba stromu, kurzu Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina a dalších.

Martin Tomeš lektor Pranava Jóga Centrum Ostrava.

V ceně kurzu je zahrnuto ubytování (4x nocleh), stravování (plná penze a 8x coffee break), vstup do hotelového bazénu a fitness centra.

Více informací: Katalogový list – Osobnostně sociální rozvoj pro MŠ – seminář a workshop

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ 12.-14.1. a 26.-28.1. 2018 KRAVAŘE – seminář (40 hod.)

Další informace

Délka kurzu

2 x 3 dny

Datum

12. – 14. 1. a 26. – 28. 1. 2018

Místo konání

Buly aréna Kravaře