Storno podmínky a zrušení účasti na seminářích, konferencích či jiných akcích, které jsou zpoplatněny.

V případě zrušení účasti v době 10 až 3 pracovních dnů před konáním akce organizátor účtuje storno ve výši 50 % účastnického poplatku / v době kratší než 3 pracovní dny před konáním akce je účtováno storno ve výši 100 % účastnického poplatku. Účastnickým poplatkem se pro případ storna myslí vždy cena s DPH.

Organizátor si vyhrazuje právo seminář, konferenci či jinou jím organizovanou zpoplatněnou akci zrušit pro neočekávané důvody (např. nemoc přednášejících). V takové situaci bude o této skutečnosti přihlášené účastníky neprodleně informovat a již uhrazené poplatky zašle zpět na jejich účty. Za důvod k vrácení uhrazených poplatků však nelze považovat změnu v programu akce, jejím harmonogramu nebo v osobě lektorů či přednášejících vyvolanou např. právě onemocněním některého z nich či jinou nepředvídatelnou skutečností.